Aktuellt vattenarbete i området:
(skrolla neråt för att komma till äldre inlägg)

Apr 03, 2019

Stenträskdammen

Nu är finansieringen klar för utrivning av Stenträskdammen. Det blir en samfinansiering med Holmen skog och Länsstyrelsen. Nästa steg är ett samråd med berörda markägare och en kulturmiljöutredning. Om det går bra så kan vi påbörja åtgärden redan i höst.

Feb 14, 2019

Dammar i Norsjö kommun

Den 15/2 har vi ett möte i Norsjö där vi ska diskutera framtiden för dammen i utloppet av Stenträsket (Hemmingen). En intresseförening har bildats och vill riva ut dammen så att fisken återigen ska kunna vandra fritt. På mötet ska vi gå igenom hur vi driva frågan vidare och hitta lämplig finansiering för åtgärden.

Jan 17, 2018

Prioriteringsworkshop om vägtrummor som vandringshinder

Välkommen till workshop med tema: Hindrande vägtrummor - goda möjligheter till stöd

Tisdag 6/3, kl.09.30-15.30, Sikeå - Restaurang Spiran


Samverkansgruppen för Areella näringar bjuder in till en dag för kunskapsutbyte och diskussion om vägtrummornas påverkan på våra vatten.

Under dagen kommer du få ta del av nuläget inom Rickleåns avrinningsområde gällande detta, samt vilka möjligheter som finns för åtgärder och stöd vid eventuella problem.

Se PROGRAM och inbjudan genom att klicka här

Jan 01, 2018

Årsbrev 2017

Gott nytt år!

Välkommen till ett nytt år med nya spännande möjligheter. Vi ser fram emot det som vi tillsammans ska åstadkomma inom projektet och hoppas att just DU känner att du kan och vill bidra.

Vill du läsa mer om vad som skett inom projektet under det gångna året så kan du läsa vårt ÅRSBREV för 2017.

Nov 21, 2017

Samverkansgrupp laxförvaltningsplan Rickleån är igång

Igår den 22/11 höll samverkansgruppen för laxförvaltningsplan Rickleån sitt första möte. På mötet deltog representanter för alla fyra fiskevårdsområden inom Rickleån, Mellanbygdens vattenråd samt Robertsfors kommun och Skelllefteå kommun.

Torleif och Stefan från Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Västerbotten höll i mötet och berättade om det arbete som nu inleds med att ta fram en plan för hur Rickleåns unika stammar av lax och öring ska förvaltas i framtiden.

Modellen som arbetet utgår ifrån har utformats i tidigare projekt i Lögdeälven. En grundfråga som självklart måste besvaras är hur bestånden ser ut idag, besök vår sida på Facebook där du se ett klipp där Stefan berättar om ett sätt att ta reda på just detta.

Nov 14, 2017

Nyfiken på vatten

Att lära sig mer om och förstå hur livet i vattnet fungerar är viktigt, både för stora och små.

I ett samarbete mellan Naturskolan i Umeå och Mellanbygdens vattenråd arrangerades temadagar under september med rubriken "Nyfiken på vatten".

Läs mer om detta på hemsidan för Mellanbygdens vattenråd genom att klicka här.

Nov 06, 2017

Ett vandringshinder mindre i Risån

I början av september genomfördes en åtgärd för att ta ett steg närmare god ekologisk status i Risån. Detta genom utrivning av ett vandringshinder i form av ett skibord (trägolv) från resterna av en damm som använts under flottningen.

Damm låg i Risån uppströms vägen vid byn Risåtjärn, ca 4km från Risåns utlopp i Göksjön.

Åtgärden genomfördes av Skellefteå kommun i samarbete med Stora Bygdeträskets fvof och finansierades av fiskevårdsmedel och vattenavgiftsmedel. (kompensationsmedel från vattenkraftsreglering)

Arbetet gjordes med grävmaskin och tog en arbetsdag. Utrivningen genomfördes efter samråd med kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen Västerbotten.

Oct 17, 2017

Följ projektet på Facebook

Samverkansprojekt Rickleån finns även på Facebook. Klicka HÄR för att gilla oss och följ vårt arbete.

Oct 17, 2017

Samverkansprojekt Rickleån öppnar sin hemsida

På denna sida kan du läsa om projektet och följa det arbete som pågår. Vi eftersträvar god samverkan och delaktighet och önskar dig välkommen att delta i Samverkansprojekt Rickleån!

Jul 03, 2017

Mellanbygdens vattenråd - lägesrapport om Samverkansprojekt Rickleån

Jan Åberg, kontaktperson för Mellanbygdens vattenråd ger en lägesrapport om samverkansprojektet.

Läs mer genom att klicka HÄR.

May 17, 2017

Rapport från uppstartsmöte för Samverkansprojekt Rickleån

Jan Åberg, kontaktperson för Mellanbygdens vattenråd, rapporterar om det uppstartsmöte för projektet som hölls i Robertsfors den 18/5 2017.

Läs mer om detta genom att klicka HÄR.

Please reload

Kommande träffar i projektet:

vill du vara delaktig i samverkansgruppernas arbete är du välkommen att kontakta projektledare Mattias

Möte samverkansgruppen "Miljöanpassad vattenkraft
Onsdag 30/1 Kalvträsk