top of page
Förvaltningsplan för lax

De vilda bestånden av lax och havsöring är unika för varje älv. Deras genetik skiljer sig åt och deras beteende är präglat utifrån de lokala förutsättningar som finns och har funnits i och kring den älv där de föddes.

Att förvalta och utveckla den resurs vi har i våra bestånd kräver därför både ett långsiktigt och övergripande arbete. En utgångspunkt i ett sådant arbete är att upprätta en lokal förvaltningsplan för lax och havsöring.

Detta arbete kommer att inledas under projektets gång och i gruppen som ska arbeta med detta  finns representanter från fiskevårdsområdesföreningarna, kommunerna, politiker, Länsstyrelsen, Älvräddarna och Mellanbygdens vattenråd.

Gruppledare för samverkansgruppen för förvaltningsplan för lax är Torleif Eriksson och Stefan Larsson, Länsstyrelsen Västerbotten.

 

bottom of page