top of page
Försurning och kalkning

Kalkning görs för att motverka skador på djur och växter som uppstår i försurade sjöar och vattendrag.

Kalkningen ger förutsättningar för utslagna arter att återkomma och leva vidare i livskraftiga bestånd. Arbetet med kalkningen har pågått sedan början av 1980-talet och finansieras huvudsakligen via statsbidrag.

 

I länet omfattar kalkningsprogrammet hundratals sjöar och vattendrag, främst inom länets östra del. Kalkning sker i sjöar, på våtmarker eller via kalkdoserare i vattendragen.

För att följa effekterna insamlas årligen tusentals vattenprover. Dessutom genomförs undersökningar på effekterna för insektsliv och fisk. 

bottom of page