top of page

Mellanbygdens vattenråd

Vattenråd är en form av forum för samverkan kring vattenfrågor inom ett geografiskt avgränsat område. För området Mellanbygden omfattar detta alla avrinningsområden i vattendragen från Bureälven i norr till Tavelån i söder.

 

Representation i vattenråden kan omfatta myndigheter, kommuner, organisationer, företag, föreningar och privatpersoner. Vattenråden är öppna för alla.

Arbetet inom vattenråden ska vara samverkans- och dialogorienterat, samt fokusera på lärandet. Deltagande i vattenrådet handlar om att ta del av varandras kunskap, erfarenheter och perspektiv för att tillsammans kunna fatta bästa möjliga beslut i arbetet med att uppnå god ekologisk status i våra vatten.

Mellanbygdens vattenråd är en viktig projektpartner i Samverkansprojekt Rickleån. Tillsammans kommer vi att dela information och kunskap om det arbete som pågår inom Samverkansprojektet Rickleån och inom området Mellanbygden.

 

För att ta del av information och utskick från vattenrådet kan du registrera dig för deras nyhetsbrev via e-post eller följa Mellanbygdens vattenråd på Facebook.

Besök hemsidan för Mellanbygdens vattenråd på: https://mellanbygdensvattenrad.wordpress.com/
Kontaktperson för Mellanbygdens vattenråd


Jan Åberg, naturgeograf
Telefon: 072 - 205 92 68

jan.aaberg@gmail.com

bottom of page