top of page
Miljöanpassad vattenkraft

Denna grupp har som uppgift att diskutera de förutsättningar, behov, möjligheter och utmaningar som finns för åtgärder i vattenkraftsanläggningarna i Rickleån.

I gruppen finns representanter för kommunerna, Länsstyrelsen, Skellefteå Kraft, Älvräddarna, fiskevårdsområdesföreningarna, kulturföreningar och Mellanbygdens vattenråd.

Gruppledare för samverkansgruppen för miljöanpassad vattenkraft är Ulf Carlsson, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen Västerbotten.


 

bottom of page