I projektets första fas under våren 2017 genomfördes ett dialogarbete för att träffa boende och intressenter längs hela älvdalens sträckning. På de sju lokala träffarna som genomfördes deltog såväl allmänhet som representanter för föreningar, intresseorganisationer, tjänstepersoner, företag och politiker.

Samtalen utgick ifrån ett antal frågeställningar om hur vattnet nyttjas inom området idag, hur det varit historiskt sett, vilka förändringar och problem som upplevs och hur dessa skulle kunna arbetas med.

Deltagarna uppmanades även att komma med sina visioner och förhoppningar inför det kommande arbetet inom projektet och utvecklingsmöjligheter man ser i och i anslutning till Rickleån.

Dessa möten och allt som lämnats in under projektets första fas har sammanställts i en rapport som finns att ladda ner här nedan.

Under projektets gång kommer denna rapport att uppdateras årligen och vi uppmanar er därför att fortsätta att inkomma med tankar och visioner som kan lämnas på sidan rickleavisioner.org

 

Visioner för Rickleådalen