top of page
Flottledståterställning

Inom området har allmänna flottleder funnits i Risån, Sikån och i Rickleån ner till Robertsfors bruk. Även Tallån har använts för flottning.

Flottledsåterställning kan vara ett förvirrande begrepp. I praktiken handlar det om att åtgärda den negativa påverkan på vattenmiljöerna som blev ett resultat av det omfattande arbete som gjordes för att underlätta timrets framfart. Samtidigt som hänsyn ska visas för de kulturmiljöer som finns kvar från flottningsepoken.


Funktionella flottleder förutsatte att vatten och timmer kunde styras effektivt. Därför sprängdes de stora stenblocken bort samtidigt som stenkistor, ledarmar och andra konstruktioner uppfördes.

När den banddrivna schaktmaskinen sen gjorde sitt intåg mot slutet av flottningsepoken rätades många vattendrag och
 schaktades fria från hinder.

Hålldammar uppfördes för att reglera vattenflödet och optimera timmertransporterna till vissa tidpunkter. Många av dessa dammar finns fortfarande kvar och utgör barriärer för vattenlevande arter med vandring som en naturlig del av sitt beteende.

Alla dessa ingrepp gav negativa följder för biologin i vattendragen då de naturliga livsmiljöerna för strömlevande arter i stor utsträckning försvann.


Återställning av naturmiljöer efter flottningen görs både med maskiner och manuellt arbete. Här nedan kan du ta del av ett instruktionsmaterial och en film som beskriver hur detta arbete går till.


 

bottom of page