top of page
Förvaltning och utveckling

Denna grupp har som uppgift att diskutera förutsättningar och möjligheter kring förvaltning och utveckling av Rickleåns avrinningsområde som helhet utifrån ett brett perspektiv.

Detta handlar om hur områdets naturresurser, med koppling till vattenmiljöerna, kan bevaras och utveckla på ett hållbart sätt ur både ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

I gruppen finns representanter för kommunerna, politiken, Länsstyrelsen, kulturföreningar, Älvräddarna, fiskevårdsområdesföreningarna och Mellanbygdens vattenråd.

Gruppledare för samverkansgruppen för förvaltning och utveckling är Mattias Sundqvist, Länsstyrelsen Västerbotten.

bottom of page