top of page
Hänsyn jord- och skogsbruk

Hänsyn till vattnet är en viktig fråga inom jord- och skogsbruket.

Brist på hänsyn kan ge stora negativa följder för vattnen genom exempelvis körskador, näringsläckage eller att den viktiga skogen i kantzonerna vid vattendragen huggs ner. 

bottom of page