Hänsyn jord- och skogsbruk

Hänsyn till vattnet är en viktig fråga inom jord- och skogsbruket.

Brist på hänsyn kan ge stora negativa följder för vattnen genom exempelvis körskador, näringsläckage eller att den viktiga skogen i kantzonerna vid vattendragen huggs ner.


För vägledning i skogsbruket har 

Skogsstyrelsen tagit fram denna Manual för miljöhänsyn vid skogliga åtgärder

Titta gärna på denna informationsfilm om vattenmiljöarbetet i skogsbruket som producerades inom projektet Friskare skogsvatten