top of page
Natur- och kulturmiljöer

Denna grupp har som uppgift att diskutera de behov, möjligheter, problem och förutsättningar för utveckling som är kopplade till områdets natur- och kulturmiljöer.

Detta handlar om att hitta balans för både bevarande och utveckling av dessa miljöer på ett hållbart sätt, i samverkan mellan olika aktörer.

I gruppen finns representanter för kommunerna, Länsstyrelsen, kulturföreningar, Älvräddarna, fiskevårdsområdesföreningarna och Mellanbygdens vattenråd.

Gruppledare för samverkansgruppen för natur- och kulturmiljöer är Jeanette Joelsson, Länsstyrelsen Västerbotten.


 

bottom of page